Att dö utan anhöriga
Att dö utan anhöriga
Samhälle
Oroliga för att dö i ensamhet

Allt fler svenskar spenderar sin sista tid i ensamhet. I Jönköpings län ökar antalet begravningar där bänkarna står tomma, där den avlidne saknar närstående.  SVT har med hjälp av P4 Jönköping kartlagt detta samhällsproblem. Helén Plym, områdeschef i Jönköping bekräftar bilden av att många äldre lider av ångest av just avsaknaden av anhöriga, att ingen […]

Läs mer