Dödsbo

Innehåll

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och emotionellt laddad process. Denna guide ger en omfattande översikt över vad ett dödsbo innebär och hur man hanterar det. Vi kommer att täcka allt från dödsfallsintyg till bouppteckning, arvskifte, försäkringar, bankärenden, testamenten, arvingar, förmånstagare, skulder och begravning. Vi har sammanställt och inkluderarat viktig information från Konsumenternas, Skatteverket och Efterlevandeguiden.

Vad är ett Dödsbo?

Ett dödsbo är alla samlade tillgångar, skulder, fastigheter och tillhörigheter efter en avliden person. Dödsboet är en juridisk person och uppstår automatiskt när någon dör och upphör när arvskifte skett.

Dödsbo checklista

  1. Dödsfallsintyg: Detta är det första steget i processen. Det är ett officiellt dokument som bekräftar en persons död.
  2. Bouppteckning: Detta är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Den ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet.
  3. Arvskifte: Detta är processen där den avlidnes tillgångar fördelas mellan arvingarna.
  4. Försäkringar: Det är viktigt att kontrollera vilka försäkringar den avlidne hade, eftersom dessa kan påverka dödsboet.
  5. Bank: Bankärenden, inklusive stängning av konton och betalning av skulder, måste hanteras.
  6. Testamente: Om den avlidne lämnade ett testamente, kommer detta att påverka hur tillgångarna fördelas.
  7. Arvingar och förmånstagare: Dessa är de personer som är berättigade till den avlidnes tillgångar.
  8. Skulder: Alla skulder som den avlidne hade vid dödsfallet måste betalas från dödsboet.
  9. Begravning: Kostnader för begravningen betalas vanligtvis från dödsboet.

Vanliga frågor om Dödsbo