Ledighet vid dödsfall och begravning

När en nära anhörig avlider kan det vara svårt att fortsätta med det dagliga livet. Det kan krävas tid för att bearbeta sorgen, och det kan vara bäst att ta ledigt från arbetet under denna period.

  1. Rätt till ledighet: I Sverige finns det lagar som ger dig rätt till ledighet från ditt arbete vid dödsfall, men inte rätt till betald ledighet enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.
  2. Betald ledighet: Många arbetsgivare beviljar dock betald ledighet när en nära anhörig avlider. Vissa arbetsgivare tillåter betald ledighet i upp till 10 dagar efter en anhörigs död och begravning.
  3. Nära anhöriga: Vilka som anses vara ”nära anhöriga” regleras oftast i kollektivavtalet. Detta inkluderar vanligtvis maka, make, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar.
  4. Arbetsplatser utan kollektivavtal: På arbetsplatser utan kollektivavtal måste du och din chef komma överens om hur länge du kan vara ledig.
  5. Kommunikation på arbetsplatsen: Det är viktigt att berätta för dina arbetskamrater om vad som har hänt och att du behöver vara ledig för att kunna bearbeta sorgen.
  6. Fackförbund: Olika fackförbund har olika regler för ledighet vid dödsfall. Kontakta ditt fackförbund för mer detaljerad information.
  7. Återhämtning: Se till att vila ordentligt under din ledighet så att du orkar komma tillbaka till arbetet igen.

Denna lista ger en detaljerad översikt över rättigheter och möjligheter för ledighet vid dödsfall i Sverige, vilket kan vara till hjälp för de som går igenom en sorglig period.