reportage Lundagård begravning

Med döden som arbete

Artikeln ”Med döden som arbete” från Lundagård utforskar hur olika individer interagerar med och förhåller sig till döden i sina yrken. Den inleds med ett tankeväckande perspektiv på hur döden, ofta ett tabubelagt ämne, är en central del i vardagen för vissa yrkesgrupper. Artikeln erbjuder en unik inblick i livet för de som arbetar nära döden, till exempel Sveriges första dödsdoula, och belyser hur dessa erfarenheter formar deras syn på livet och döden. Genom personliga berättelser och reflektioner ger den en djupare förståelse för de emotionella och psykologiska aspekterna av att arbeta med döden.

Här kan du läsa hela reportaget https://www.lundagard.se/2023/11/27/med-doden-som-arbete/