Att dö utan anhöriga

Oroliga för att dö i ensamhet

Allt fler svenskar spenderar sin sista tid i ensamhet. I Jönköpings län ökar antalet begravningar där bänkarna står tomma, där den avlidne saknar närstående. 

SVT har med hjälp av P4 Jönköping kartlagt detta samhällsproblem. Helén Plym, områdeschef i Jönköping bekräftar bilden av att många äldre lider av ångest av just avsaknaden av anhöriga, att ingen saknar dem.

– På äldreboendena är man väldigt ensam fast man har mycket folk runt omkring sig. Man kanske inte har barn, eller man har barn, men man har inte så mycket kontakt och så. Och då blir det att man sitter och grubblar och är orolig att inte någon kommer på ens begravning, säger hon.

Helén Plym har själv lovat äldre att hon tänker närvara på deras begravning och detta är något som personal inom hemtjänst och äldreboendena måste hjälpa till att stötta med.

Vad händer när det saknas anhöriga? 

När den avlidne saknar anhöriga får socialtjänsten gå in och arrangera begravningen. Vilken typ av begravning och arrangemang som anordnas är dock inte säkert. Sedan år 2012 har länet anordnat ett 60-tal begravningar i Jönköping.