Spånga kyrka kommer att stängas

Spånga kyrka ska stängas

Spånga kyrka kommer att stängas under hela 2025 för renovering, vilket påverkar dop, vigslar, begravningar och gudstjänster som istället kommer att hållas i Kista kyrka. Renoveringen beräknas kosta 20 miljoner kronor. För att balansera sin budget, som visar ett underskott på 18 miljoner kronor för 2025, har församlingen beslutat att höja kyrkoavgiften från 2024. Dessutom planerar församlingen att riva Spånga församlingshus för att bygga bostäder, men detta har mött motstånd från stadsbyggnadsnämnden. Medlemsantalet i Spånga-Kista församling har halverats under de senaste 20 åren.