Vem betalar begravning om inga pengar finns?

Innehåll

Har inte dödsboet råd att betala för begravningen, räkningar och skulder sätts dödsboet i konkurs. Då betalas begravnings- och bouppteckningskostnader först genom en så kallad allmän förmånsrätt. Det finns vissa lån t.ex. bostadslån som har en särskild förmånsrätt, det gör att denna typ av lån ska betals av innan begravnings- och bouppteckningskostnader. Därefter fördelas de kvarstående skulderna.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Finns det inte tillräckligt med pengar för att betala begravningskostnaderna så kan du ansöka om bistånd hos socialkonstoret i kommunen. Biståndet täcker en enkel men värdig begranving.

Hur mycket bistånd får jag?

Det som avgör hur mycket bistånd ni kan få är beroende av dödsboets tillgånger på dödsdagen.