Vad händer vid dödsfall? Så här gör du när dödsfallet Inträffar.

Vid ett dödsfall uppstår många frågor om vad som händer nu och vad som faktiskt behövs utföras av anhöriga. Som anhörig kan det innebära att det är mycket som ska tas hand om och uppgiften kan kännas övermäktig. Därför har vi tagit fram den här listan för att göra jobbet lite enklare.

Informera anhöriga om dödsfallet

I sorgens tid är det lätt att glömma bort de mest självklara som att meddela alla anhöriga om den avlidnas bortgång. Vid dödsfallet ska ett dödsfallsintyg med släktutredning tas fram. Intyget visar när en person avled och vilka efterlevande så som nuvarande familj men även tidigare. Intyget beställs från Skatteverket eller med hjälp av din begravningsbyrå. Alla personer som finns med i dödsfallsintyget måste kontaktas.
Duva vid dödsfall

Informera och avsluta sociala medier

I dagens samhälle är det vanligt att den avlidna har ett konto på sociala medier. Det kan vara t.ex. Facebook, Instagram eller Twitter. I vissa fall finns det möjlighet att omvandla kontot till ett minneskonto. Ett annat alternativ är att behålla kontot utan att omvandla det. För att ta bort konton eller omvandla dessa till minneskonton behöver du ha ett giltigt dödsfallsintyg från Skatteverket. Det går också bra att be din begravningsbyrå om hjälp för att ta hand om olika konton.

Avsluta abonnemang och betala räkningar

Tyvärr finns det inget som automatiskt meddelar företag som skickat räkningar till den avlidna. Du behöver därför kontakta och informera de företag som skickat räkningar om den dödas bortgång. Detsamma gäller även abonnemang, prenumerationer och försäkringar. Du väljer själv om du vill säga upp avtalen eller om den ska föras över på någon annan.

Myndigheter och kommuner

När dödsfallet har konstaterats så skickas det automatiskt ett meddelande från läkaren till Folkbokföringen. På så sätt vet myndigheter och kommuner direkt när ett dödsfall inträffar.